PhD Students

 

Name

Email Address

CHEN, YICHEN

 

yichen2014@ufl.edu
GHITA, GABRIELA glghita0429@ufl.edu
GRIMES, TYLER tyler.grimes@ufl.edu
HASAN, HASIBUL hasibul212003@ufl.edu
HUO, YANAN yananhuo@ufl.edu
JALALI, NEDA nedajalali@ufl.edu
JIA, BOCHAO jbc409@ufl.edu
KANG, TONG amandakang@ufl.edu
KIM, YEONIL yeonil.kim@ufl.edu
LAURITANO, HEATHER hlauritano@ufl.edu
LI, QIANYUN qianyunli01@ufl.edu
LIU,JING liux1510@ufl.edu
MI,XINLEI xlmi@ufl.edu
MIAO, GUANHONG gmiao@ufl.edu
SHARKER, YUSHUF yushuf@ufl.edu
SIKDAR, SINJINI sinjinisikdar@ufl.edu
WANG, ZHONGKAI zkwang@ufl.edu
XU,SUWA suwaxu@ufl.edu
YANG, KAI yklmy1994121@ufl.edu
YOU, LU you3939@ufl.edu
ZAHIGIAN, RACHEL rzahigian@ufl.edu